Dbacoustic S750

Dbacoustic-S750-01-met Dbacoustic S750
Dbacoustic S750

Dbacoustic S750
Sang trong khi d? U hình và các tính nang co b? N trên máy d? A dB Acoustic g? I máy tính, dây quang d? I tivi và sách hu? N Auto Von 90 – 240 di? N nào cung ho? Ng verb Xì r? T hay và bay b? T mà nhu nh? Ng dòng eff r? Hát, hát hay nh? This item is in the category “Musical Instruments & Gear\Karaoke Entertainment\Karaoke Mixers”. The seller is “hoangpc22″ and is located in this country: US. This item can be shipped to United States.
  • Brand: dbaccoustic
  • Type: Karaoke Mixer

Dbacoustic S750